NYHETER

  • Seniorglädjes verksamhet bygger på fysiska möten människor emellan. Möten som syftar till skapa en glädjefylld vardag och ge avbrott i en tillvaro som annars kan kännas enahanda och trist. I och med det nya corona-virusets framfart och strikta restriktioner kring besök på äldreboenden och i hemmet hos äldre har vi behövt stänga ner vår verksamhet tillfälligt. Vi har därför valt att erbjuda en "ringvän" till våra äldre som känner sig isolerade.

  • Ta hjälp i tid. Det är ett av våra tips till anhöriga när vi medverkade i podden "Demensdialogen Angvik & Björk". Ni får också ta del av hur vi kan tillföra mer livskvalitet till äldre och samtidigt avlasta anhöriga i deras omsorg om en förälder. 

  • Att många äldre har svårt att själva laga bra och näringsriktig mat är inget nytt. Många äldre är också ofrivilligt ensamma och önskar mer social stimulans i livet. I samarbete mellan Seniorglädje och Matkomfort erbjuds äldre näringsriktig mat kombinerat med social stimulans. Detta genom Matkomforts matkasse tillsammans med en seniorvän från Seniorglädje som hjälper till med matlagningen i hemmet.