NYHETER

  • Från den 1 oktober tillåts besök på äldreboenden igen efter 6 månaders besöksförbud. Ett mycket glädjande besked för alla äldre och deras anhöriga. Därmed återupptar även Seniorglädje sin tjänst där våra seniorvänner gör besök på landets äldreboenden. Önskar du att din närstående får extra besök, alltid av samma seniorvän, välkommen att höra av dig. 

  • Seniorglädjes verksamhet bygger på fysiska möten människor emellan. Möten som syftar till skapa en glädjefylld vardag och ge avbrott i en tillvaro som annars kan kännas enahanda och trist. I och med det nya corona-virusets framfart och strikta restriktioner kring besök på äldreboenden och i hemmet hos äldre har vi behövt stänga ner vår verksamhet tillfälligt. Vi har därför valt att erbjuda en "ringvän" till våra äldre som känner sig isolerade.

  • Ta hjälp i tid. Det är ett av våra tips till anhöriga när vi medverkade i podden "Demensdialogen Angvik & Björk". Ni får också ta del av hur vi kan tillföra mer livskvalitet till äldre och samtidigt avlasta anhöriga i deras omsorg om en förälder.